Hazır Beton Tarihçesi

Beton insanlık tarihinin gelişiminde ve eski medeniyetlerin günümüze kadar gelebilen eserlerinde önemli bir yere sahiptir. İnsanoğlu M.Ö 3000 yılından itibaren kalsiyum (Ca) esaslı bağlayıcı maddeleri yapı malzemesi olarak kullanmaktadır. Modern Portland Çimento, ilk kez 1824 yılında üretilmesine rağmen ilk betonarme yapı ancak 1857 yılında yapılmıştır.
Hazır beton üretimi, dünyada ilk kez 1903 Almanya’da ortaya çıkmış, sonraki birkaç yıl içersinde de ABD’de üretilmeye başlanmıştır. 1914 yılında beton taşıma amaçlı transmikser aracı ise Amerikada geliştirilmiştir. Transmikserin hemen ardından 1927 yılında “Beton harç İletme Pompası” aracı geliştirilerek patenti alınmıştır. Özellikle savaş yıllarından sonra, hazır betonun yapıların temel inşaat malzemesi olarak benimsenip, yaygınlaşmaya başlaması uzun sürmemiş, kısa zamanda pek çok ülkede hazır beton üretilip, kullanılır hale gelmiştir.
20.Yüzyılın ikinci yarısıyla birlikte hız kazanan kentleşme ve altyapı çalışmaları, hazır beton ve beton ürünlerinin daha çok üretilip, yaygınlaşmasını sağlamış, dolayısıyla bu alanda pek çok teknolojik gelişme kaydedilmiştir.
Ülkemizde ise hazır beton ilk kez 1970’li yılların sonralarına doğru bazı inşaat şirketleri tarafından kendi inşaatlarında kullanılmak üzere üretilmeye başlanmıştır. Ancak gerçek anlamda hazır beton endüstrisine 1980’li yılların ikinci yarısından itibaren geçilmiştir. Kısa dönemde hazır beton sektörü çok büyük gelişme göstermiş, en son teknolojik ekipmanlarla birlikte deneyimli bir güce sahip olmuştur.
Hazır Betonun Dünyadaki gelişimi ise;
• 1848 ilk çimento fabrikası ( İngiltere ) • 1857 Betonarme sisteminin bulunuşu ( Fransa ) • 1865 yüksek fırın cürufunun portland çimentosu ile birlikte kullanımı (Almanya) • 1903 Hazır beton sektörünün başlangıcı ( Almanya ) • 1936 Kimyasal katkıların kullanımı ( Almanya ) • 1950 Uzun dönem testler için mikrosilisin deneysel olarak kullanımı ( Norveç ) • 1965 Süper akışkanlaştırıcıların betonda kullanımı ( Amerika ) • 1971 Mikrosilisin taşıyıcı sistemde kullanımı ( Norveç ) • 1981 Üçlü karışım ( PÇ , Mikrosilika, uçucu kül ) çimentonun ilk kez kullanımı ( İzlanda ), • Dünyanın en yüksek betonarme yapısının inşası ( Amerika )

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir