Agrega

Beton üretiminde kullanılan kum, çakıl, kırmataş gibi malzemelerin genel adı agregadır. Beton içinde hacimsel olarak % 60-75 civarında yer işgal eden agrega önemli bir bileşendir. Agregalar tane boyutlarına göre ince (Kırma Taş tozu, kum, kırma kum.. gibi) ve kaba (çakıl kırmataş… gibi) agregalar olarak ikiye ayrılır.
Betonda kullanılacak agregalar TS 706 EN 12620 standardına uygun olmalıdır. Agregaların beton içerisinde rolünün çok büyük olması sebebi ile betonda kullanılacak agregaların yapısı, granülometrisi, sertliği betonu direk olarak etkilemektedir. Agregalarda aranan en önemli özellikler ise şunlardır: • Sert, dayanıklı ve boşluksuz olmaları, • Zayıf taneler içermemeleri (deniz kabuğu, odun, kömür… gibi) • Basınca ve aşınmaya mukavemetli olmaları, • Toz, toprak ve betona zarar verebilecek maddeler içermemeleri, • Yassı ve uzun taneler içermemeleri, • Çimentoyla zararlı reaksiyona girmemeleridir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir